Výstavní síň Sklep

V nejnižší části domu jsou dvě podlaží barokních sklepení. První podlaží slouží jako výstavní síň k příležitostným výstavám, spodní část ztemnělých sklepení je na vyžádání možné procházet se svíčkami.

Dětskou pozornost ve sklepeních nejvíce připoutává tajemná postava Bílé paní, k níž se vztahuje poněkud morbidní příběh z dějin hradu Karlštejna (viz rubrika Co ještě nevíte).