Výstavní síň Sklep

Nachází se v nejstarší (středověké) části domu.

Ve dvou barokních sklípcích jsou instalované buď autorské výstavy, nebo výstavy betlémů ze zajímavých materiálů. Aktuálně je zde instalovaná stálá výstava o sádrových betlémech nazvaná „Krása v opovržení“. Sádrové betlémy doplácejí na opovrhovaný materiál, ze kterého byly vyrobeny. Představujeme zde betlémy, jejichž umělecká hodnota je povyšuje nad hmotu, ze které vznikly.

V nejhlubší části sklepení připoutává zejména dětskou pozornost tajemná postava Bílé paní, k níž se vztahuje poněkud morbidní příběh z dějin hradu Karlštejna.