Královský betlém

Divácky nejefektnější objekt Královský betlém se skrývá v půdním prostoru. Jedná se o největší loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn.

Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami stoupají návštěvníci až pod střechu, kde je trvale umístěný pohyblivý Královský betlém, od zbylého prostoru oddělený přepážkou v duchu gotických oken. Na 80 m2 se rozkládá několikametrová kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí s místním kostelíkem svatého Palmácia osázená půlmetrovými loutkami v historických kostýmech. Zahlédneme vinaře, jak přímo z karlštejnských vinic veze Ježíškovi obří hrozen, Buška z Velhartic ochutnávajícího karlštejnské víno, jež zprvu trpké zdá se, Mistra Theodorika malujícího Madonu, rytířský souboj na počest dámy kynoucí rekům z hradního okna, nebo Bílou paní přecházející po hradbách a další události. Spolu s tímto dějem přichází deset nejznámějších českých panovníků, kteří přinášejí Ježíškovi dary typické pro jejich osobnost a dobu – Karel IV. přináší hrad Karlštejn, Rudolf II. astronomický přístroj, Marie Terezie šperky. Panovnická řada je netypicky zakončena T.G. Masarykem, který Ježíškovi přináší mapu tehdejší Československé republiky. Ve vzácné shodě se dějem prolínají historické události, pověsti i smyšlené příběhy. Působivý celek ozvláštňuje vyprávění karlštejnské pohádky a hudba ze Smetanovy Mé vlasti. Vše je v pohybu až do závěrečného vyzvánění zvonů, které uzavírá celé představení.