Královský betlém

  • Karlštejnská pohádka, ve které se prolínají dějiny, pověsti i smyšlené příběhy
  • pohybem oživený příběh na ploše 80 m2
  • loutky oblékané ve stylu gotické doby
  • Svatý Václav, Mistr Theodorik, Karel IV., Rudolf II, Marie Terezie… – panovníci, světci i známé osobnosti přinášejí Ježíškovi dary

Půdní prostor ukrývá náš divácky nejefektnější exponát Královský betlém. Jedná se o první loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn.

Po schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami stoupají návštěvníci až pod střechu, kde je trvale umístěný pohyblivý Královský betlém, od zbylého prostoru oddělený přepážkou v duchu gotických oken.

Na 80 m2 se rozkládá několikametrová kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí s místním kostelíkem svatého Palmácia osázená půlmetrovými loutkami v historických kostýmech. Zahlédneme vinaře, jak přímo z karlštejnských vinic veze Ježíškovi obří hrozen, Buška z Velhartic ochutnávajícího karlštejnské víno, jež zprvu trpké zdá se, Mistra Theodorika malujícího Madonu, rytířský souboj na počest dámy kynoucí rekům z hradního okna, nebo Bílou paní přecházející po hradbách a další události.

Zároveň k Ježíškovi přichází deset nejznámějších českých panovníků, kteří mu nesou dary typické pro jejich osobnost a dobu – Karel IV. přináší hrad Karlštejn, Rudolf II. astronomický přístroj, Marie Terezie šperky. Panovnická řada je netypicky zakončena T.G. Masarykem, který Ježíškovi přináší mapu tehdejší Československé republiky. Ve vzácné shodě se dějem prolínají historické události, pověsti i smyšlené příběhy.

Působivý celek ozvláštňuje vyprávění Karlštejnské pohádky a hudba ze Smetanovy Mé vlasti. Vše je v pohybu až do závěrečného vyzvánění zvonů, které uzavírá celé představení.