Historie muzea

Muzeum betlémů se nachází na karlštejnském náměstí v barokní budově místní fary postavené roku 1755. V přízemí budovy je k vidění kvalitní kolekce českých historických betlémů vyřezávaných ze dřeva, doplněná betlémy z dobových raritních materiálů na příklad z vosku, cukru nebo chleba. 17. srpen 1995 představuje oficiální datum založení muzea. Osudy sbírky, na jejímž základě bylo muzeum založeno, jsou však podstatně delší.

Iniciátorem myšlenky na vybudování muzea byl Ladislav Trešl (2.2. 1943 – 17.8. 2010). Zhruba od svých 20 let sbíral lidové umění a teprve postupně si nacházel cestu i k betlémům. Jeho sbírka se rozrůstala pomalu a byla ovlivněna zejména jeho silným vztahem k východním Čechám, kam rád zajížděl. Tam se také poprvé s betlémy setkal a začal s jejich sbíráním a poznáváním.

V roce 1993 přišel s nápadem otevřít muzeum, kde by byla jeho sbírka prezentována veřejnosti. A tento idealistický nápad se mu skutečně podařilo zrealizovat. Díky pochopení karlštejnské farnosti našel v budově karlštejnské fary místo pro vystavení své sbírky. Půl roku pracoval na opravách a čištění areálu fary, až se mu podařilo vdechnout zanedbanému prostoru jeho původní krásu a v srpnu 1995 otevřel jeho bránu prvním návštěvníkům. Začala se psát historie, která se už dnes počítá na desítky let.

Právě proto, že zájmy Ladislava Trešla nebyly ryze betlémářské, bylo možné vystavované betlémy vhodně doplnit dobovým nábytkem, sochami, obrazy, podmalbami na skle, nebo lidovou keramikou.  Farní budova, ve které se muzeum nachází, působí zvenku malým dojmem, ale je velmi zajímavě členěna uvnitř a díky tomu mohou návštěvníci zažít několik různorodých prostředí. Betlémy lze nalézt doslova od sklepa až po půdu.

V přízemních místnostech vystavujeme kolem 50 historických betlémů. Někomu by se to číslo mohlo zdát malé, ale vezmeme-li v úvahu vzácnost vystavovaných exponátů, tak je to číslo spíše výjimečně vysoké.

Specializujeme se na historické betlémy, protože velikost naší sbírky to umožňuje. Rádi bychom prezentovali i současnou betlemářskou tvorbu, ale budova muzea nestačí pojmout ani celou Trešlovu sbírku.