Betlém Václava Havla

V 90. letech 20. století Václav Havel několikrát navštívil Izrael. Při jedné z těchto státních návštěv se setkal také s Jásirem Arafatem, představitelem Palestinců. Arafat daroval Václavu Havlovi krásný dar – leštěnou skříňku z olivového dřeva, která byla z pohledové strany ještě obkládaná perletí. Skříňka je uvnitř rozdělena na dvě stejnoměrné části a v každé z nich je z perleti vyřezaný jiný motiv. Vlevo to je Poslední večeře Páně, vpravo pak betlémský výjev Ježíšova narození.

Tento skvost míval Václav Havel umístěný ve své reprezentativní kanceláři v Praze. A bylo z jeho strany nesmírně velkorysé, že plných 6 let (v letech 2005 – 2010) zapůjčoval betlém právě do našeho muzea, aby ho mohli naši návštěvníci obdivovat.

Po smrti Václava Havla už betlém vystavován nebyl, zůstal v majetku prezidentovy rodiny.