Řezbář Oldřich Čech

Doba konání výstavy: 11.5. 2013 – 10.4. 2014
Představitel novodobého kralického řezbářství

Oldřich Čech se narodil 22. února 1972 ve Slaném. Roku 1976 se s rodiči přestěhoval do Králík ve východních Čechách, kde prožil celé mládí. Od útlého věku ho těšila práce se dřevem, vystudoval Střední průmyslovou školu obor dřevařství v Hranicích, ovšem pro jeho další duchovní a profesní vývoj mělo největší význam městečko Králíky s jeho bohatou řezbářskou historií. V Králíkách až do konce druhé světové války celé rodiny vyřezávaly betlémy, hračky, dýmky nebo ptáčky. Byl to jejich zdroj obživy. Po válce rodinná výroba zanikla a v 80. letech 20. století, kdy bylo Oldřichu Čechovi zhruba 10 let, působil v Králíkách pouze poslední řezbář staré školy Josef Schwarzer. Malého Oldřicha zajímaly pochopitelně zejména hračky. Když se dozvěděl, že se ve městě dříve hračky vyřezávaly, začal se už v dětském věku o historii tamního řezbářství hlouběji zajímat. Impulzem k vlastní tvorbě mu pak bylo sochařské sympozium, které se v Králíkách konalo roku 1995. Cestou vlastních pokusů a omylů začal pronikat do tajů řezbářské tvorby, kde ho v počátcích vedl právě nestor kralických řezbářů Josef Schwarzer. Oldřich Čech měl osobitý autorský rukopis, ale po bližším seznámení s Josefem Schwarzerem se rozhodl jít cestou tradice a navázat na staré kralické tvůrce betlémských figur.

Oldřich Čech už dnes v Kralickém výběžku nežije, ovšem tamní genius loci a bohatá historie ho ovlivnily natolik, že svou prací řezbářskou i restaurátorskou šíří slávu starých mistrů dále. Dnes se řadí k několika málo tvůrcům, kteří vyřezávají betlémské figury tradičními kralickými postupy, je aktivním členem Spolku českých betlémářů, vystavuje samostatně (Králíky, Pardubice, Mělník) i na spolkových výstavách (Praha). Vzhledem k jeho věku lze očekávat ještě mnoho řezbářských počinů, které budou moci návštěvníci jeho výstav obdivovat.