Kurz řezbářství

Doba konání kurzů 2013 – 2017

Jednalo se o jednodenní kurzy, kde si zájemci mohli vyzkoušet základy řezby nejjednoduššího typu tradičních betlémových figurek. Zručnější uchazeči si odnášeli hotovou figurku domů. Další kurzy pak pravidelně probíhaly dvakrát ročně až do roku 2017. Někteří uchazeči, kteří se zúčastňovali pravidelně, si postupně vytvořili svůj vlastní betlém. Lektorem kurzu byl člen Spolku českých betlémářů řezbář Oldřich Čech.