Kočka z útulku je také krásná  

Adopční a charitativní výstavy koček z útulků
Termín konání první výstavy: 1. – 2. 6. 2013

První výstava koček z útulků proběhla v roce 2013 a od té doby následují další 1 – 2x ročně. Vstupné na výstavu je dobrovolné. Součástí výstavy bývá také Charitativní kočičí jarmark, kde si kočkomilní návštěvníci mohli zakoupit pěkné suvenýry. Veškerý výtěžek z jarmarku je použit na veterinární péči a krmivo pro kočky v útulcích.

Jsme rádi, že se podařilo tuto potřebnou tradici zavést a udržet
Ve spolupráci s občanskými sdruženími Chlupáči v nouzi a Kočky Dobříšsko jsme připravili projekt, který pomáhá útulkům a domácím depozitům nejen finančně v podobě darovaných příspěvků a krmiva, ale zejména pomáhá novým zájemcům o kočku s rozhodnutím při jejich výběru. Jsme rádi, že si tento typ charitativní výstavy našel své příznivce, že výstavy bývají hojně navštěvované a že díky nim našly svůj nový domov desítky původně opuštěných koček. Pokud si návštěvníci nevyberou kočku na výstavě, mohou si domluvit návštěvu přímo v útulcích a vybrat si tam www.utulek-kocky-chlupacivnouzi.cz a www.kockydobrissko.cz