Perníkové betlémy, Lidové pranostiky, České pohádky

Julie Chadimová

Série autorských výstav v letech 1999 – 2015.

Kromě tradičních výstav perníkových betlémů, které se konají každoročně v období adventu, mohli naši návštěvníci v minulosti vidět i autorské výstavy významné jihočeské perníkářky.

Julie Chadimová se narodila roku 1952 ve Strakonicích, kde také prožila celý život. Její tvorba je inspirovaná výšivkami prácheňských krojů, vychází z motivů jihočeských lidových tradic, ale vždy se v ní uplatňuje i zcela současný smysl pro zkratku a vtip. Zděděné výtvarné nadání jí umožňuje vdechnout „obyčejnému“ perníkovému těstu pohyb; její figury jsou rozevláté a usměvavé. Překračuje svou prací perníkářské řemeslo a zařazuje se po bok výtvarníků, kteří jsou zváni do výstavních síní nejen tuzemských, ale vystavuje např. i v Německu, Rakousku, Francii nebo Itálii. Působí také jako lektorka kurzů zaměřených na pečení, zdobení a modelování perníku, pracuje i s perníkem vtlačovaným do vyřezávaných forem. Svoje perníky zdobí originální technikou stínování a vrstvení bílé polevy.

Julie Chadimová pracovala celá léta jako knihovnice, ale v 80. letech 20. století jí učarovalo obřadní a vizovické pečivo a rozhodla se, že pro rodinu vyrobí ozdoby na vánoční stromeček. Postupem času začala vyrábět ozdoby z perníku, kterými obdarovávala nadšené známé. Po změně režimu se v roce 1993 rozhodla, že se svým uměním bude živit. Nejednalo se o lehké rozhodnutí, veškerá práce se dělá ručně, nejtěžší je zadělávání těsta.  Počet vyzkoušených receptů se počítal na stovky; na tuny pak množství mouky a medu, které za ta léta zpracovala. Množství zakázek se spočítat nedá, ale jisté je, že její práce putovala na všechny světové kontinenty.

Spolupráce Muzea betlémů s Julií Chadimovou patřila k dlouhodobým a intenzivním. Po mnoho let se mohli naši návštěvníci kochat jejími perníkovými betlémy na našich tradičních vánočních výstavách – jednalo se vždy o velké betlémské celky, často nejen v tradičním pojetí, vystavován byl i betlém muzikantský, zvířátkový, nebo andělský. Vrcholem vzájemné spolupráce pak byly dvě autorské výstavy – Lidové pranostiky a České pohádky. Na obou byly vystavovány perníkové obrazy s danou tématikou. Díky mimořádnému výtvarnému talentu patří k nejjasnějším hvězdám perníkářského nebe a pro naše muzeum bylo ctí s ní spolupracovat.